Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Inflow Migration from the Sub-Saharan African Region to the European Union
Název práce v češtině: Příliv lidí ze subsaharské Afriky do Evropské unie
Název v anglickém jazyce: Inflow Migration from the Sub-Saharan African Region to the European Union
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra politologie (23-KP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lucie Šánová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.05.2006
Datum zadání: 21.05.2006
Datum a čas obhajoby: 28.01.2008 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.01.2008
Oponenti: Mgr. Ivan Lukáš, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK