Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti a význam pohybových aktivit u pacientů s roztroušenou sklerózou mozkomíšní lehkého a středně těžkého stupně postižení.
Název práce v češtině: Možnosti a význam pohybových aktivit u pacientů s roztroušenou sklerózou
mozkomíšní lehkého a středně těžkého stupně postižení.
Název v anglickém jazyce: Possibilities and impact of physical activities in Multiple Sclerosis patients
with mild and moderate degree of disability.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2005
Datum zadání: 15.09.2005
Datum a čas obhajoby: 13.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2007
Oponenti: Doc.MUDr. Eva Havrdová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK