Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jiří Haller v kontextu české jazykovědy
Název práce v češtině: Jiří Haller v kontextu české jazykovědy
Název v anglickém jazyce: Jiří Haller in the contexts of Czech linguistics
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.09.2007
Datum zadání: 05.09.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Robert Adam, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK