Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv jógy na jedince s roztroušenou sklerózou
Název práce v češtině: Vliv jógy na jedince s roztroušenou sklerózou
Název v anglickém jazyce: The effect of yoga on an individual with Multiple Sclerosis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.09.2005
Datum zadání: 15.09.2005
Datum a čas obhajoby: 17.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK