Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Bone Augmentation Materials Evaluation of Implant Osteointegration
Název práce v češtině: Kostní augmentační materiály, hodnocení osteointegrace implantátů
Název v anglickém jazyce: Bone Augmentation Materials Evaluation of Implant Osteointegration
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Stomatologická klinika (14-470)
Vedoucí / školitel: MUDr. Daniel Hrušák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 01.09.2008
Datum zadání: 01.09.2008
Datum a čas obhajoby: 07.05.2009 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.02.2009
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2009
Oponenti: prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
  prof. MUDr. Jindřich Pazdera, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK