Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Populační vývoj na Podkarpatské Rusi od roku 1918
Název práce v češtině: Populační vývoj na Podkarpatské Rusi od roku 1918
Název v anglickém jazyce: Population Development on Transcarpathia since 1918
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Zdeněk Pavlík, CSc., DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.09.2007
Datum zadání: 03.09.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2008
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2008
Oponenti: RNDr. Květa Kalibová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK