Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
ENSO a přírodní katastrofy v pohořích Cordillera Blanca a Cordillera Negra, department Ancash, Peru
Název práce v češtině: ENSO a přírodní katastrofy v pohořích Cordillera Blanca a Cordillera Negra, department Ancash, Peru
Název v anglickém jazyce: ENSO and natural disasters in Cordillera Blanca and Cordillera Negra Ranges, department Ancash, Peru
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ivan Sládek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.08.2004
Datum zadání: 31.08.2004
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2007
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2007
Oponenti: RNDr. Taťána Míková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK