Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Adopce homosexuálními páry a jednotlivci
Název práce v češtině: Adopce homosexuálními páry a jednotlivci
Název v anglickém jazyce: Adoption of childern by homosexual couples and individuals
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.08.2007
Datum zadání: 31.08.2007
Datum a čas obhajoby: 10.09.2007 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. Linda Sokačová
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK