Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací aspekty české a ukrajinské paremiologie
Název práce v češtině: Srovnávací aspekty české a ukrajinské paremiologie
Název v anglickém jazyce: Comparative aspects of Czech and Ukrainian proverbs
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav bohemistických studií (21-UBS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.08.2007
Datum zadání: 30.08.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 05.06.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Jan Holub
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK