Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Osobní zájmena v současné italštině
Název práce v češtině: Osobní zájmena v současné italštině
Název v anglickém jazyce: Personal pronouns in contemporary Italian
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Špaček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2007
Datum zadání: 29.08.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Mgr. Pavel Štichauer, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK