Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Roztříštěný svět Enrique Lihna
Název práce v češtině: Roztříštěný svět Enrique Lihna
Název v anglickém jazyce: Fragmented world of Enrique Lihn
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hedvika Vydrová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2007
Datum zadání: 29.08.2007
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Michal Fousek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK