Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pojem člověka v "El Criticón" Baltasara Graciána
Název práce v češtině: Pojem člověka v "El Criticón" Baltasara Graciána
Název v anglickém jazyce: The concept of man in Baltasar Gracián's "El Criticón"
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: doc. Juan Antonio Sánchez Fernández, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2007
Datum zadání: 29.08.2007
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Mgr. Michal Fousek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK