Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výrazy z romštiny ve španělštině a maďarštině
Název práce v češtině: Výrazy z romštiny ve španělštině a maďarštině
Název v anglickém jazyce: The lexic of Romani in Spanish and Hungarian language
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav románských studií (21-URS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Bohumil Zavadil, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2007
Datum zadání: 29.08.2007
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 19.09.2007 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK