Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Porovnanie výučby a geografických znalostí slovenských a českých študentov o Českej a Slovenskej republike
Název práce v jazyce práce (slovenština): Porovnanie výučby a geografických znalostí slovenských a českých študentov o Českej a Slovenskej republike
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Comparison of teaching methods and geographical knowledge of Slovak and Czech students about the Czech republic and Slovakia
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.08.2006
Datum zadání: 29.08.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:28.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: RNDr. Silvie Rita Kučerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK