Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reakce ptačích predátorů na Coccinella septempunctata
Název práce v češtině: Reakce ptačích predátorů na Coccinella septempunctata
Název v anglickém jazyce: Reactions of bird predators to Coccinella septempunctata
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Alice Exnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.08.2007
Datum zadání: 22.08.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: RNDr. Anton Krištín, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK