Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Oral morphogenesis in the Mexican axolotl: developmental origin of tooth germs in evolutionary contexts
Název práce v češtině: Orální morfogeneze axolotla: původ zubních základů v evolučním kontextu
Název v anglickém jazyce: Oral morphogenesis in the Mexican axolotl: developmental origin of tooth germs in evolutionary contexts
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.06.2007
Datum zadání: 26.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Oponenti: prof. RNDr. MUDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK