Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Isoflavonoidy v nebobovitých rostlinách: fytochemie, biologické funkce a molekulární biologie
Název práce v češtině: Isoflavonoidy v nebobovitých rostlinách: fytochemie, biologické funkce a molekulární biologie
Název v anglickém jazyce: Isoflavonoids in non-leguminous plants: phytochemistry, biological functions and molecular biology
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.06.2007
Datum zadání: 13.06.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:29.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2008
Oponenti: Ing. Václav Motyka, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK