Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Potenciální využití energetických plodin na rekultivovaných plochách
Název práce v češtině: Potenciální využití energetických plodin na rekultivovaných plochách
Název v anglickém jazyce: Energetic potential of biomass from reclamated areas
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení geologie (zrušeno) (31-421)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Stanislav Opluštil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.05.2007
Datum zadání: 11.05.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2007
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK