Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Připrava a optimalizace syntézy trifunkčních metabolických konjugátů na bázi merkapturové kyseliny pro využití v radioterapii
Název práce v češtině: Připrava a optimalizace syntézy trifunkčních
metabolických konjugátů na bázi merkapturové kyseliny pro využití v radioterapii
Název v anglickém jazyce: Synthesis of trifunctional metabolic
conjugates based on mercapturic acid for radiotherapy.
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické chemie (31-270)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Ladislav Drož, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.05.2007
Datum zadání: 24.05.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2007
Oponenti: doc. Ing. Stanislav Smrček, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK