Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Využití objektové klasifikace dat DPZ pro monitorování rozptýlené zeleně v krajině
Název práce v češtině: Využití objektové klasifikace dat DPZ
pro monitorování rozptýlené zeleně v krajině
Název v anglickém jazyce: Object-oriented classification of remote
sensing data applied for scattered vegetation monitoring
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie (31-370)
Vedoucí / školitel: doc. Ing. Jan Kolář, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.04.2007
Datum zadání: 26.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Oponenti: Ing. Lukáš Brodský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předmětem práce je ověřování možností automatické objektové klasifikace VHR dat DPZ v softwaru Definiens Professional pro účely mapování prvků rozptýlené zeleně v krajině.
Cílem je nalezení a ověření vhodného klasifikačního postupu pro určování prvků rozptýlené zeleně na podkladu VHR dat.
V průběhu práce budou pomocí softwaru Definiens Professional hledány a testovány specifické příznaky (spektrální, texturální atd.) pro jednotlivé identifikovatelné prvky rozptýlené zeleně. Na základě výsledků budou stanovena pravidla pro hierarchickou klasifikaci. Vytvořená znalostní báze klasifikace bude aplikována na družicový snímek modelového území. Výsledek klasifikace a navržený postup bude posouzen z hlediska efektivnosti a srovnán s jinými způsoby klasifikace.
Seznam odborné literatury
BAATZ, M. and SCHÄPE, A. (2000): Multiresolution Segmentation – An Optimization Approach For High Quality Multi-Scale Image Segmentation. Angewandte Geographische Informationsverarbeitung XII, Ed. J. Strobl et al. AGIT Symposium, Salzburg, Germany, 2000. pp. 12-23.

BENZ, U., HOFMANN, P., WILLHAUCK, G., LINGENFELDER, I. and M. HEYEN (2004): Multi-resolution, object-oriented fuzzy analysis of remote sensing data for GIS-ready information. In ISPRS Journal of Photogrammetry and Repote Sensing 58 (2004), 239-258

BLASCHKE, T., S. LANG and M.S.MöLLER (2005): Object-based analysis of remote sensing data for landscape monitoring. Recent developments, Anais XII Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, Goiania, Brasil, 16-21 abril 2005, INPE, p. 2879-2885

HÁJEK, F.(2005): Object-oriented classification of remote sensing data for the identification of tree species composition. Proceedings of ForestSat 2005 conference, May 31 – June 3, 2005, Boras, Sweden

MOSKAL, M. (2004): Historical landscape visualization of the wilson´s creek national battlefield based on object oriented tree detection method from ikonos imagery. Proceedings of the ASPRS 2004 Annual Conference, Denver, USA. May 23-28.

Obnova plošné a bodové zeleně v krajině (2001). Sborník přednášek mezinárodního semináře, Brno.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK