Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Atmosférický aerosol na venkově
Název práce v češtině: Atmosférický aerosol na venkově
Název v anglickém jazyce: Atmospheric aerosol at rural areas
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Hovorka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.04.2007
Datum zadání: 17.04.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:18.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2007
Oponenti: RNDr. Rudolf Přibil, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK