Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rzi ve vybraných společenstvech CHKO Broumovsko
Název práce v češtině: Rzi ve vybraných společenstvech CHKO Broumovsko
Název v anglickém jazyce: Rust fungi in selected plant communities in Broumovsko
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaroslava Marková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.04.2007
Datum zadání: 12.04.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2008
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2008
Oponenti: RNDr. Lenka Němcová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK