Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza geneze a aktivity svahové deformace Běleč v kontextu vývoje údolí Svratky mezi Doubravníkem a Boračí
Název práce v češtině: Analýza geneze a aktivity svahové deformace Běleč v kontextu vývoje údolí Svratky mezi Doubravníkem a Boračí
Název v anglickém jazyce: Analysis of Genesis and Activity of Slope Deformation Běleč in Context of Evolution of the Svratka River Valley between Doubravník and Borač
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.04.2007
Datum zadání: 11.04.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK