Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Metabolismus některých vybraných donorů oxidu dusnatého
Název práce v češtině: Metabolismus některých vybraných donorů oxidu dusnatého
Název v anglickém jazyce: Metabolism of some selected nitric oxide donors
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Gustav Entlicher, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.04.2007
Datum zadání: 06.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2007
Oponenti: RNDr. Mgr. Petr Bartík, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK