Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ichnologický výzkum lokality Loděnice - Vinice (zahořanské souvrství, ordovik pražské pánve)
Název práce v češtině: Ichnologický výzkum lokality Loděnice - Vinice
(zahořanské souvrství, ordovik pražské pánve)
Název v anglickém jazyce: Ichnological study at Loděnice - Vineyard
(Zahořany Formation, Ordovician of the Prague Basin)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení paleontologie (zrušeno) (31-422)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Petr Kraft, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.04.2007
Datum zadání: 03.04.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:05.06.2007
Datum proběhlé obhajoby: 05.06.2007
Oponenti: Ing. Richard Pokorný, DiS.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Radek Mikuláš, CSc., DSc.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK