Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Objasnění vztahu struktury a funkce systému cytochromu P450 pomocí fotolabilních sond
Název práce v češtině: Objasnění vztahu struktury a funkce systému cytochromu P450 pomocí fotolabilních sond
Název v anglickém jazyce: Elucidation of structure-function relationship of cytcohromes P450 by photolabile probes
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Petr Hodek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 02.04.2007
Datum zadání: 02.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK