Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kultivační nároky vatovce obrovského Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk
Název práce v češtině: Kultivační nároky vatovce obrovského Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk
Název v anglickém jazyce: Cultivation demands of giant puffball Langermannia gigantea
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.02.2008
Datum zadání: 19.02.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2008
Oponenti: RNDr. Ladislav Homolka, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vatovec obrovský je houba s potenciálním praktickým významem v medicíně či biotechnologických procesech (produkce enzymů, biologicky aktivních látek). Její kultivace ve vět?ím měřítku je dosud nezvládnuta. Je proto třeba pro ni nalézt optimální kultivační podmínky. Diplomová práce bude zahrnovat následující kroky: 1) Pokus o formulaci definovaného média pro kultivaci a izolaci houby, 2) optimalizaci kultivačního systému, 3) vypracování metody kultivace v půdě a 4) sumarizaci výsledků.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK