Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Použití iontových kapalin jako součástí elektrolytů pro ampérometrické sensory plynů a Li-iontové baterie.
Název práce v češtině: Použití iontových kapalin jako součástí elektrolytů pro ampérometrické
sensory plynů a Li-iontové baterie.
Název v anglickém jazyce: Applications of ionic liquids in electrolytes for amperometric gas sensors
and Li-ion batteries.
Klíčová slova: iontové kapaliny, amperometrický sensor, oxid dusičitý, lithno-iontové baterie, elektrolyt
Klíčová slova anglicky: ionic liquids, amperometric sensor, nitrogen dioxide, lithium-ion battery, electrolyte
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. František Opekar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.11.2007
Datum zadání: 06.11.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Oponenti: prof. RNDr. Zdeněk Samec, DrSc.
  prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
Projekt se bude zabývat vývojem solid-state sensorů environmentálně důležitých plynů založených na kompozitních polymerních materiálech s iontovými kapalinami a vývojem lithno-iontových baterií s vyšší bezpečností. Výzkum bude probíhat na katedře analytické chemie PřF (testování sensorů a určování jejich základních analytických parametrů) a v Ústavu anorganické chemie AV ČR (vývoj kompozitních materiálů a struktur sensorů, vývoj baterií).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Solid-state sensors of environmentally important gases based on composite polymers with ionic liquids and lithium-ion batteries with higher safety will be developed. The project will be solved in cooperation of Dept. of Analytical Chemistry, Faculty of Natural Sciences, with Institute of Inorganic chemistry, Czech Academy of Sciences.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK