Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluation of cytotype and morphological variability of Vicia cracca L. (Fabaceae) in central Europe
Název práce v češtině: Zhodnocení cytotypové a morfologické variability druhu Vicia cracca L. (Fabaceae) na územjí střední Evropy
Název v anglickém jazyce: Evaluation of cytotype and morphological variability
of Vicia cracca L. (Fabaceae) in central Europe
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Pavel Trávníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 27.08.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: Ing. Milan Štech, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK