Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tumour Suppressor HIC1 - a novel inhibitor of Wnt Signalling
Název práce v češtině: Nádorový supresor HIC1- nový inhibitor signalní dráhy Wnt
Název v anglickém jazyce: Tumour suppressor HIC1 - a novel inhibitor of Wnt signalling
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vladimír Kořínek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 20.02.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:28.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2008
Oponenti: RNDr. Dominik Filipp, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK