Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Vliv železnice na rozvoj Posázaví s důrazem na změny vyjížďky do zaměstnání
Název práce v češtině: Vliv železnice na rozvoj Posázaví s důrazem na změny vyjížďky do zaměstnání
Název v anglickém jazyce: Impact of railway on regional development of Lower Sázava region (with emphasis on commuting to work)
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 26.05.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2008
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2008
Oponenti: RNDr. Tomáš Burda, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK