Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Detekce proteinů extracelulární matrix u dědičného melanomu miniprasat linie MeLiM
Název práce v češtině: Detekce proteinů extracelulární matrix u dědičného melanomu
miniprasat linie MeLiM
Název v anglickém jazyce: Extracellular matrix proteins in hereditary melanoma
of the MeLiM miniature pig
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: RNDr. Vratislav Horák, CSc., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2007
Datum zadání: 30.01.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:17.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2007
Oponenti: prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK