Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role tyrozínu 90 v regulaci kinázové aktivity a onkogenních vlastností kinázy Src
Název práce v češtině: Role tyrozínu 90 v regulaci kinázové aktivity a onkogenních
vlastností kinázy Src
Název v anglickém jazyce: The role of tyrosine 90 in kinase activity and oncogenic
properties of Src kinase
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Brábek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 03.03.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2008
Oponenti: Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK