Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Genetické interakce mutace PRP45 v S. cerevisiae
Název práce v češtině: Genetické interakce mutace PRP45 v S. cerevisiae
Název v anglickém jazyce: Genetic interactions of PRP45 mutantion in S. cerevisiae
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. František Půta, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 31.03.2008
Datum odevzdání elektronické podoby:24.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 24.09.2008
Oponenti: Mgr. Martin Kuthan, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK