Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hodnocení vlivu diverzity abiotických podmínek na diverzitu biotopů v NP Šumava a CHKO Křivoklátsko
Název práce v češtině: Hodnocení vlivu diverzity abiotických podmínek na diverzitu biotopů v NP Šumava a CHKO Křivoklátsko
Název v anglickém jazyce: AN EVALUATION OF THE ABIOTIC DIVERSITY INFLUENCE ON THE DIVERSITY OF BIOTOPES IN THE NATIONAL PARK ŠUMAVA AND THE PROTECTED LANDSCAPE AREA KŘIVOKLÁTSKO
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.01.2007
Datum zadání: 05.01.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:25.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2007
Oponenti: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK