Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geomorfologická analýza severovýchodní části Lučské hornatiny
Název práce v češtině: Geomorfologická analýza severovýchodní části
Lučské hornatiny
Název v anglickém jazyce: GEOMORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE NORTHEAST PART OF THE LUČSKÁ HORNATINA UPLAND
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vít Vilímek, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.01.2007
Datum zadání: 03.01.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Oponenti: doc. RNDr. Václav Přibyl, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vývoj reliéfu je studován na základě terénního průzkumu, geomorfologického mapování a sledování vybranných recentních reliéfotvorných procesů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK