Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Využití pravděpodobnostních metod v numerické analýze geotechnických problémů
Název práce v češtině: Využití pravděpodobnostních
metod v numerické analýze
geotechnických problémů
Název v anglickém jazyce: Application of probabilistic methods in numeric analyses of geotechnical problems
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inž. geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Mašín, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.01.2007
Datum zadání: 02.01.2007
Datum proběhlé obhajoby: 29.05.2007
Oponenti: Ing. Marta Doležalová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK