Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací analýza jakosti povrchových vod v povodích horní Blanice, Liběchovky a Rolavy
Název práce v češtině: Srovnávací analýza jakosti povrchových vod v povodích horní Blanice, Liběchovky a Rolavy
Název v anglickém jazyce: Comparing analysis of survey water quality in catchments upper Blanice River, Libechovka and Rolava River
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Milada Matoušková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.12.2006
Datum zadání: 28.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: Ing. Libuše Benešová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK