Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Regionální identita periferních území na příkladu obvodu obce s rozšířenou působností Sušice
Název práce v češtině: Regionální identita periferních území na příkladu obvodu
obce s rozšířenou působností Sušice
Název v anglickém jazyce: Regional identity of peripheral regions - case study of the Sušice region
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.04.2007
Datum zadání: 30.04.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2007
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2007
Oponenti: Mgr. Kateřina Štětinová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK