Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Soubor úloh k tématu SACHARIDY
Název práce v češtině: Soubor úloh k tématu SACHARIDY
Název v anglickém jazyce: Collection of tasks to the topic of CARBOHYDRATES
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra učitelství a didaktiky chemie (31-280)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Helena Klímová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.12.2006
Datum zadání: 28.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2008
Oponenti: doc. RNDr. Milada Teplá, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Metabolické dráhy, vztahy mezi biochemickými procesy a biologickými strukturami. Vzdělávací metody zaměřené na kreativitu, řešení problémů a kooperativní učení.
Téma: sacharidy
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The presentation of metabolic pathways in a manner that allows student creativity in learning the pathways, their components and the relationship between biochemical processes and biological structures.
Topic: Saccharides
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK