Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vliv blokády mitochondriální cytochrom c oxidázy pomocí azidu sodného na vybrané parametry prostorové orientace laboratorních potkanů
Název práce v češtině: Vliv blokády mitochondriální cytochrom c oxidázy pomocí
azidu sodného na vybrané parametry prostorové orientace
laboratorních potkanů
Název v anglickém jazyce: The effect of mitochondrial cytochrome oxidase inhibition
by means of sodium azide on selected
behavioural parameters reflecting spatial memory in rats
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziol. živočichů a vývoj. biol. (zrušena) (31-150)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.02.2007
Datum zadání: 07.02.2007
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2007
Oponenti: RNDr. Daniela Řípová, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Aplikace azidu sodného, inhibitoru cytochrom c oxidázy, byla u laboratorních potkanů v minulosti označena jako možný model Alzheimerovy choroby. Diplomová práce se zabývá validitou tohoto modelu v různých věkových skupinách potkanů testovaných baterií standardních behaviorálních testů.
Vedoucí diplomové práce: RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D., FgÚ, AV ČR
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aplication of sodium azide, cytochrome c oxidase inhibitor, was in laboratory rats in the past qualified as a possible model of Alzheimer’s disease. Graduation thesis deal with validity of this model in diferent age classes of rats which were tested by battery of standard behavioral tests.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK