Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza územních dopadů stavby R 35 přes Český ráj
Název práce v češtině: Analýza územních dopadů stavby R 35 přes Český ráj
Název v anglickém jazyce: EVALUATION OF AERIAL IMPACTS OF R 35 ON BOHEMIAN PARADISE
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Miroslav Marada, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.12.2006
Datum zadání: 21.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:18.09.2007
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2007
Oponenti: Mgr. Petra Vondráčková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK