Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Krajinný ráz v CHKO Biele Karpaty
Název práce v jazyce práce (slovenština): Krajinný ráz v CHKO Biele Karpaty
Název práce v češtině: Krajinný ráz v CHKO Biele Karpaty
Název v anglickém jazyce: Landscape character of the LPA Biele Karpaty
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zdeněk Lipský, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 23.12.2006
Datum zadání: 23.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:23.09.2009
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2009
Oponenti: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK