Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cestovní ruch a terorismus
Název práce v češtině: Cestovní ruch a terorismus
Název v anglickém jazyce: Tourism and Terrorism
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Fialová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.08.2007
Datum zadání: 09.04.2009
Datum odevzdání elektronické podoby:27.05.2009
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2009
Oponenti: doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK