Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jakost podzemních vod krystalinika Krušných hor
Název práce v češtině: Jakost podzemních vod krystalinika Krušných hor
Název v anglickém jazyce: Groundwater quality of the Krušné hory Mts. crystalline complex
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jaromír Šantrůček
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.01.2007
Datum zadání: 30.01.2007
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2009
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2009
Oponenti: doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je poznání hydrochemických poměrů zájmové oblasti.
Práce bude zaměřena na vztah mezi jakostí podzemní vody a chemickým složením horninového prostředí se zvláštním zřetelem na těžbu nerostných surovin.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK