Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv pastvy na stepní trávníky v CHKO Český kras na modelové lokalitě Pání hora
Název práce v češtině: Vliv pastvy na stepní trávníky v CHKO Český kras na modelové
lokalitě Pání hora
Název v anglickém jazyce: Effect of grazing on steppe grasslands in Protected Landscape
Area Bohemian Karst
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2006
Datum zadání: 22.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:22.09.2008
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2008
Oponenti: prof. doc. RNDr. Michal Hejcman, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je prostudovat vliv pastvy na stepní společenstva v CHKO Český Kras na
modelové lokalitě Pání Hora
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK