Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv pastvy na populační dynamiku vybraných druhů
Název práce v češtině: Vliv pastvy na populační dynamiku vybraných druhů
Název v anglickém jazyce: Effect of grazing on population dynamics of species
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.12.2006
Datum zadání: 22.12.2006
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2009
Oponenti: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je prostudovat vliv pastvy na populační dynamiku vybraných druhů a využít tuto znalost pro predikci změn v pastevním pokusu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK