Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Zhodnotenie potenciálu Čierneho Balogu ako destinácie cestovného ruchu
Název práce v jazyce práce (slovenština): Zhodnotenie potenciálu Čierneho Balogu ako destinácie cestovného ruchu
Název práce v češtině: Zhodnotenie potenciálu Čierneho Balogu ako destinácie cestovného ruchu
Název v anglickém jazyce: Potencial of Čierny Balog as a destination of tourism
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální geografie a region. rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Vágner, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2006
Datum zadání: 15.12.2006
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2007
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2007
Oponenti: Filip Polonský, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Vývoj, stav a perspektivy cestovního ruchu v oblasti regionu Čierny balog, vliv železnice na propagaci, formy CR, projekty, střety a konflikty
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK