Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí
Název práce v češtině: Geomorfologické projevy dlouho ležících sněhových polí
Název v anglickém jazyce: Geomorphological effects of long laying snow patches
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.12.2006
Datum zadání: 14.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:30.05.2007
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2007
Oponenti: Mgr. Jiří Šebesta
 
 
 
Zásady pro vypracování
pracuj
Seznam odborné literatury
ustne
Předběžná náplň práce
diplomová práce
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
diploma thesis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK