Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stanovení rychlostních konstant interkonverze chirálních látek pomoci kapilární elektroforézy
Název práce v češtině: Stanovení rychlostních konstant interkonverze chirálních látek pomoci kapilární elektroforézy
Název v anglickém jazyce: Determination of rate constants of interconversion of chiral compounds by means of capillary electrophoresis
Akademický rok vypsání: 2006/2007
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzikální a makromol. chemie (31-260)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.12.2006
Datum zadání: 13.12.2006
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2008
Datum proběhlé obhajoby: 15.05.2008
Oponenti: prof. RNDr. Pavel Coufal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK